PROJEKTI

3.godina vrednovanja vodnjanskih tradicija

3. godina vrednovanja vodnjanskih tradicija je godišnji program (manifestacija) Ekomuzeja Istrian de Dignan te predstavlja više od 60 događaja tokom 12 mjeseci koji imaju kulturnu, edukativnu te turističku namjeru, prije svega namjenjenu lokalnom stanovništvu te većem priljevu turista tokom godine.

Opširnije

Didaktička farma - Vrijednost dobre hrane, od sjemena do tanjura

Cilj je osvijestiti djecu, mlade i lokalnu zajednicu o vrijednostima i trudu uloženom u proizvodnju zdravog prehrambenog proizvoda poštujući tradicijske vrijednosti i održivost u razvoju, pomoću metode učenja kroz rad.

Stvaranje jedinstvenog turističkog proizvoda kroz umrežavanje i edukacije

Cilj projekta je podizanje kvalitete i konkurentnosti cjelokupne turističke ponude vodnjanštine kroz umrežavanje i edukaciju svih civilno-društvenih aktera koji sudjeluju u razvoju održivog turizma i stvaranju jedinstvenog turističkog proizvoda grada Vodnjana.

Opširnije

Dinamic

Developing Innovative Network of Associations to Motivate Initiatives and Cooperation – DINAMIC – is a project which accepted 10 volunteers from Spain, Italy and France in Semptember and October of 2015, and is backed by the ''Erasmus+'' project of the European Union.

DINAMIC EVS is a project which aims to show the youth how to use the opportunities given by the european programs for development and wellbeing to selected communities by encouraging them to take an active role in that development.

The project is being carried out in three organisations which work together and bring experience and knowledge to each other: Informo Associaiton, Pou-Upa Vodnjan Dignano and the ''Istrian – ecomusem de Dignan'' association

Ten volunteers work in these three organisations, but at the same time they also work on different activities between these three organisations, while helping the local development.

Volunteers in the Ecomusem work on the preservation of traditional customs, arts and crafts and ecological sustainability in agriculture and ecotourism.

Potkategorije