3. godina vrednovanja vodnjanskih tradicija je godišnji program (manifestacija) Ekomuzeja Istrian de Dignan te predstavlja više od 60 događaja tokom 12 mjeseci koji imaju kulturnu, edukativnu te turističku namjeru, prije svega namjenjenu lokalnom stanovništvu te većem priljevu turista tokom godine.

Opširnije