Udruga koja skrbi o zgradi, unatoč velikim naporima i volonterskim radom nije u mogućnosti u potpunosti financirati sanaciju krova "Kuće tradicije" kako bi nesmetano uredila interijer i stalni postav te na taj sačuvala i prenijela budućim generacijama kulturnu baštinu i tradicijski način življenja na ovom teritoriju.
Od 30.lipnja 2017. Udruga je dobila na korištenje i dodatne prostorije na k.č. 692/1 kako bi proširila svoj stalni postav i dala dodatnu vrijednost istarskoj baštini kroz novi i obogaćeni stalni postav predmetima Memorijalne zbirke postolara, odnosno dizajnera cipela Erminia Vojvode, te dodatnim predmetima zbrirke jugoslavenskog ambasadora Brščića.