Sredstvima iz projekta „Slow Food na djelu: mladi i budućnost prehrambenog sustava u Hrvatskoj“ i međunarodnim partnerom Slow Food obogatili smo našu Udrugu Istrian de Dignan novom poljoprivrednom opremom: atomizer, malčer, rasipač, freza i kultivator.

Oprema će pomoći u upravljanju poljoprivrednim zemljištem, u demonstracijama, u praktičnim aktivnostima, te omogućiti lakšu provedbu projekata usmjerenih na razvoj naše zajednice na Didaktičkoj farmi. Na taj način vidimo potencijal i korist u razvoj socio-ekonomskom kontekstu cijelog teritorija kao i jedinstvenu mogućnost za održivi razvoj naše ruralne zajednice.

 Gallery