Rajčice su jedan od glavnih proizvoda kultiviranih na Didaktičkoj farmi.

Rajčice se najčešće beru krajem kolovoza te se obrađuju kako bi se dobio konačan proizvod.

Ove godine od rajčica je proizveden umak te je proizvedeno 200 kg. umaka.