Tijekom zime zgrada Ekomuzeja u potpunosti je restrukturirana.

Prostorija na ulazu preuređena je u trgovinu u kojoj se prodaju lokalni proizvodi koje proizvodi udruga, prvi kat je oživio reproducirajući tradicionalni istarsku kuhinju. Nakon završetka radova promjene su bile zaista jasne i vidljive.