TOMATO "Izvorni Muzej Dostupan Svima" projekt ima za cilj olakšati transnacionalnu distribuciju kreativnog, kulturnog i umjetničkog sadržaja na međunarodnoj razini te povećati konkurentnost i ekonomski potencijal ovog sektora. Konkretno, nastoji povećati pristup i uključivanje javnosti u situacijama društvene, ekonomske i kulturne marginalizacije, te unaprijediti vještine učenja maloljetnika kroz inovativni obrazovni alat za angažman publike.

 

Ovaj proizvod, nazvan "Tomato Kit - Food for thought ", sastojat će se od didaktičkog kita koji prenosi kulturne sadržaje vezane uz prepoznatljivu europsku muzejsku baštinu, i fizički i digitalno (web aplikacija i društveni mediji). Ovi didaktički kitovi će biti dizajnirani i proizvedeni zahvaljujući suradnji projektnih partnera i sastojat će se od kompaktnih pakiranja koja sadrže različite materijale za zabavno učenje različitih disciplina, poput: vizualne umjetnosti, povijesti, znanosti, kreativnosti i mehanike.

 

Ovaj proizvod će prenositi kulturni i muzejski sadržaj izvan tradicionalnih prostora. Posebna pažnja bit će posvećena društvenoj otpornosti i socijalnoj uključenosti, kako bi se dosegla ciljana skupina koja pripada manjinama, onima slabijeg društvenog i ekonomskog stanja te onima s invaliditetom.

 

U smislu digitalne tranzicije, didaktički kit će imati namjenski softver (Tomato App) koji će distribuirati obrazovne sadržaje didaktičkog kita putem tehnika proširene stvarnosti koristeći mobilne uređaje. Kako bi se potaknula kreativnost i dijeljenje resursa, kulturni sadržaj ponuđen putem aplikacije bit će obogaćen platformom posvećenoj korisnicima (Tomato Social). Glavna inovacija ovog istraživanja leži u osmišljavanju novog višekanalnog kulturnog, didaktičkog i znanstvenog proizvoda, koji kombinira opipljive principe učenja koji koriste metodologiju "učenje kroz praksu" s isključivo digitalnim elementima (npr. proširena stvarnost) razvijenim na muzejskim temama za nastavak muzejskih aktivnosti kod kuće; proizvod koji trenutno nije na tržištu.

 

Obje ove makro tehničke istraživačke aktivnosti moraju biti podržane paralelno multidisciplinarnim istraživačko-razvojnim djelovanjem kako bi se stvorio pedagoški proizvod koji balansira između fizičke stvarnosti (praktično iskustvo maloljetnika s materijalima didaktičkog kita) i virtualne stvarnosti (proširena stvarnost, društvena platforma/aplikacija). Kako bi se postigla ta ravnoteža, razvijat će se studija o sadržajima i metodama komunikacije koja će uključivati elemente obrazovanja, informacijske tehnologije i STEM disciplina. Istraživanje će osmisliti razne eksperimente i tehničke doprinose proizašle iz muzeoloških disciplina i teritorijalnog marketinga.

 

Tomato Kit će biti distribuiran i komuniciran kako bi dosegao širu publiku kroz komunikacijske mreže koje koriste naši partneri, koji djeluju na lokalnim teritorijima. Njegova difuzija diljem Europe pridonijet će uključivanju zajednice kao i jačanju osjećaja pripadnosti europskoj kulturi.