Na vodnjanskoj placi u jednoj od najstarijih kuća u gradu smješten je Ekomuzej. Ovu je , sada već i gradsku turističku atrakciju pokrenula udruga „Istrian de Dignan“. U Vodnjanu je do sada popločen dio starog grada te vraćen sjaj zapuštenim gradskim prostorima, voltama i prilazima koji povezuju starogradsku jezgru s glavnim trgom. Svakodnevno raste broj članova koji se aktivno uključuju u rad udruge i obogaćuju zbirku izloženih predmeta te proizvoda u ponudi.